توضیحات کامل :

پرسشنامه تجربه اوج فراشناختی (ویلسون و مونتا ، 2015) در 2 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)

تعداد گویه ها :                            12

تعداد مولفه :                               2 مولفه (اعتقاد به توانایی ناشی از تجربه اوج و عامل اعتماد به توانایی اعتقاد به موفقیت ناشی از تجربه اوج)

روایی و پایایی :                         دارد

نحوه نمره گذاری :                      دارد

منبع :                                     دارد

نوع فایل :                               word و قابل ویرایش

تعداد صفحات :                         2

 

توضیحات

این پرسشنامه را ویلسون و مونتا (2015) برای اندازه­ گیری میزان تجربه اوج فراشناختی یا میزان جذب­ شدگی افراد حین انجام وظایف و تکالیف، طراحی کرده ­اند. پرسشنامه 12 گویه دارد که دو عامل اعتقاد به توانایی ناشی از تجربه اوج و عامل اعتماد به توانایی اعتقاد به موفقیت ناشی از تجربه اوج را می­ سنجد. شیوه نمره­ گذاری این پرسشنامه به صورت مقیاس چهار درجه ­ای لیکرت از (موافق نیستم = 1، اندکی موافقم = 2، تقریباً موافقم = 3 و خیلی ­زیاد موافقم = 4) است. ویلسون و مونتا (2015) میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه را برای دو عامل اعتقاد به توانایی ناشی از تجربه اوج و عامل اعتماد به توانایی اعتقاد به موفقیت ناشی از تجربه اوج به ترتیب 77/0 و 87/0 گزارش کردند.